Zobacz i pobierz

List Tapori umożliwia komunikację pomiędzy dziećmi z różnych krajów lub grup krajowych. Listy ukazują się w następujących językach: polskim, francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i portugalskim. Ukazuje się od 3 do 11 razy w ciągu roku (w różnych wersjach językowych z różną częstotliwością). Polską wersję listów możecie otworzyć lub pobrać tu.

2019

Specjalny list Tapori 2019

Dołączamy do kampanii międzynarodowej z okazji 30 rocznicy przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka.

2017

List Tapori 2017 – podsumowanie 11 lat w Polsce

2016

List Tapori

List Tapori Jesień 2016

Historia Irenge

Walka z ubóstwem przez książki i muzykę

Historia Bismilli

2015

List Tapori kampanii „Zobacz! Mieszkam tutaj!”:
List Tapori 2015-10. Historia BrianaList Tapori 2015-10. Zadanie

Krajowy list Tapori kampanii „Zróbmy coś fajnego razem”:
List Tapori Krajowy 2015-03

2014

List Tapori wraz z załącznikiem kampanii „Tworzymy świat, w którym jest miejsce dla każdego” (tworzenie karuzeli przyjaźni):
List Tapori 2014-09List Tapori 2014-09 załącznik

Письмо Тапори вместе с приложением кампании „Создаем мир, в котором есть место для каждого” (создаем карусель дружбы) на русском языке:
List Tapori 2014-09 (ru)List Tapori 2014-09 załącznik (ru)

List Tapori kampanii Drzewo Praw dziecka:
List Tapori 2013-12

Письмо Тапори кампании Дерево Прав ребенка на русском языке:
List Tapori 2013-12 (ru)