Zapisz się żeby otrzymywać list Tapori !

Chcę otrzymywać jeden egzemplarz listu Tapori
Je souhaite recevoir un exemplaire de la lettre Tapor
I want to receive one copy of the Tapori newsletter

po polskuen françaisin english

Chcę otrzymywać listy Tapori przez rok
Je souhaite m'abonner à la lettre Tapori pour une année
I want to subscribe to the Tapori newsletter for a year

po polskuen françaisin english

Imię i nazwisko/Nom et prénom/Full name

Adres korespondencyjny/Adresse complète/Full address

Kraj/Pays/Country

email

Dla czego chcesz dostawać list Tapori?
Pourquoi souhaitez-vous recevoir la lettre Tapori ?
Why do you want to receive the Tapori newsletter?

Dla wsparcia finansowego:
http://www.atd.org.pl/?page_id=126