Zapisz się żeby otrzymywać list Tapori !

  Chcę otrzymywać jeden egzemplarz listu Tapori
  Je souhaite recevoir un exemplaire de la lettre Tapor
  I want to receive one copy of the Tapori newsletter

  po polskuen françaisin english

  Chcę otrzymywać listy Tapori przez rok
  Je souhaite m'abonner à la lettre Tapori pour une année
  I want to subscribe to the Tapori newsletter for a year

  po polskuen françaisin english

  Imię i nazwisko/Nom et prénom/Full name

  Adres korespondencyjny/Adresse complète/Full address

  Kraj/Pays/Country

  email

  Dla czego chcesz dostawać list Tapori?
  Pourquoi souhaitez-vous recevoir la lettre Tapori ?
  Why do you want to receive the Tapori newsletter?

  Dla wsparcia finansowego:
  http://www.atd.org.pl/?page_id=126